O nás

Jsme Centrum rozvoje nadaných dětí, pracovní skupina psychologů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií MU v Brně, která se zabývá problematikou identifikace a rozvoje nadaných dětí. V poslední době se intenzivně věnujeme vývoji nových diagnostických testů, které chceme prezentovat na tomto webu.

 

Proč jsme se rozhodli vývijet vlastní testy?

Diagnostická a poradenská praxe v České republice bohužel  nedisponuje dostatkem kvalitních a psychometricky ověřených metod zacílených na populaci nadaných žáků. Tento nepříznivý stav chceme postupně zlepšovat vývojem zcela nových diagnostických nástrojů, které by pomohly zejména učitelům a rodičům  lépe ohodnotit potenciál dítěte.

Které testy jsou už hotové?

Již jsme vyvinuli TIM3-5 - Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice, který je vhodný pro testování logicko-matematického myšlení žáků 3.-5. tříd. Více informací o testu a způsobu jeho distribuce se dozvíte po kliknutí na název testu.

Na čem nyní pracujeme?

V současnosti náš tým intenzivně pracuje na vývoji vícedimenzionálního on-line diagnostického systému Invenio. Našim cílem je vytvořit kvalitní, pro děti zábavný a motivující screeningový nástroj, který ohodnotí profil schopností každého testovaného. Současně systém umožní identifikovat nadané a mimořádně nadané žáky. Věříme, že díky rozpoznání silných, ale i slabších stránek nadaných dětí, bude možné lépe zacílit jejich aktuální vzdělávání směrem k rozvoji identifikovaných schopností, připravit lépe systém jejich podpory ve škole i mimo ni, případně doporučit dítěti další (individuální) diagnostiku v pedagogicko-psychologické poradně.

Co náš vývoj brzdí?

Jsme tým nadšenců, kteří věnují  vývoji nového systému veškerý svůj volný čas. Vývoj komplexního systému je však velmi časově, personálně a finančně náročný. Pokud i vy cítíte potřebu podpořit vyhledávání nadaných dětí, podpořte nás.

 

Náš tým