Diagnostický systém Invenio

Invenio je online systém určený k diagnostice schopností žáků 1.-5. tříd. Naším primárním cílem je vytvořit komplexní screeningový nástroj, který bude možné využít ve školách při vyhledávání mimořádně rozumově nadaných žáků. Aplikační potenciál  vyvíjeného systému je však mnohem širší. Invenio nebude sloužit jen k odhalení nadání, ale ke stanovení profilu jednotlivých schopností a odhalení případných deficitů. Tento screening umožní individuální přístup při práci s dětmi a další rozvoj jejich schopností.

Systém Invenio je založen na moderním přístupu „game-based assessment“, který při diagnostice využívá prvky her jako je příběh, komiksová grafika, jednoduché zvuky, sbírání bodů atd. Jednotlivé subtesty jsou v rámci systému pojímány jako jednoduché videohry, což napomáhá zvyšovat motivaci žáka a snižovat jeho případnou testovou úzkost, která se může objevovat při diagnostice pomocí klasických testů. Hráč společně s robotem P.U.Kem a jeho psím společníkem Vincentem van Dogem objevuje neznámé planety.

Při vývoji jednotlivých her vycházíme z aktuálně nejrozšířenější teorie inteligence C-H-C. Ta pojímá inteligenci jako řadu souvisejících (nicméně odlišitelných) schopností – každá z našich her/planet se proto zaměřuje na jinou kognitivní schopnost.

V současnosti intenzivně pracujeme na vývoji tří níže popsaných her (detailnější popis schopností, na které se hry zaměřují naleznete v článku popisující teorii C-H-C). Naším cílem je postupně vytvořit takové množství her, aby bylo pokryto co možná nejširší spektrum schopností žáka, a to nejen kognitivních, ale i sociálně-emočních. Díky tomu bude možné sestavit komplexnější profil testovaného žáka s jeho silnými i slabými stránkami.

 

1. Feed the Fish – deduktivní a kvantitativní usuzování

Na této planetě, která je celá pokryta vodou, je třeba pomoci rybářům nakrmit různé podmořské živočichy. Hráč má za úkol vyvažovat jejich sílu tak, aby se všichni spravedlivě rozdělili o červíky. Hra primárně vyžaduje zapojení dvou schopností – deduktivního a kvantitativního usuzování. V případě dedukce jde o schopnost pochopit prezentované podmínky a v jednom či více navazujících logických krocích je využít pro řešení problému. Současně je pro řešení nutné zapojení základních matematických dovedností. Nejde však o složité znalosti, ale spíše o aplikaci jednoduchých matematických principů, které stojí v pozadí logického úsudku.  

 

2. E. T. Rover – deduktivní usuzování

Na této planetě havarovala skupina mimozemšťanů. Je třeba jim najít náhradní bydlení, než se jejich UFO opraví. Tato hra je inspirována principem tzv. Einsteinových hádanek (v ČR známé někdy také jako Zebry). Hráč rozmisťuje mimozemšťany do domečků dle série graficky znázorněných podmínek (např. zelený ufon nebydlí v domečku se žlutou střechou). Hra se zaměřuje na deduktivní usuzování, tedy schopnost sledovat několik různých podmínek a jejich závěry kombinovat do výsledného řešení. V obtížnějších úlohách se objevují také prvky výrokové logiky.

 

3. Ulrik, the ornitologist – asociační učení

Hráč se na této planetě potkává s vesmírným ornitologem Ulrikem, kterému pomáhá s poznáváním neznámého ptactva. Postupně se učí, čím se který pták živí, jaké vydává zvuky a jak se jmenuje. Hra je zaměřena na zmapování efektivity učení, konkrétně tzv. asociačního učení, tedy spojování dvou a více prvků. Tyto asociace mohou být vizuální (spojení obrázku ptáka s obrázkem jídla) nebo kombinovat vizuální podnět s auditivním (například spojení ptáka se zvukem, který vydává, či jeho jménem).

 
Systém Invenio
Lajkněte si Invenio

Invenio je moderní diagnostický systém primárně určený k vyhledávání mimořádně nadaných žáků v 1.-5. třídě ZŠ. Systém umožňuje stanovit profil schopností testovaných žáků zábavným způsobem - pomocí jednoduchých videoher. Lajkněte si Invenio na Facebooku.

Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

Sledujte náš Twitter

Sledujte také náš účet na Twitteru @NadaneDeti - aktuality, zajímavé články a videa, doporučení na knihy, kurzy a akce.